*LATEST NEWS* UPCOMING SHOW: #MSM141 (inc. TBA Special Guest Mix) @ [01.01.2020] *LATEST NEWS*

130+ EPISODES OF MSM   //   10 RESIDENTS   //   *35,000+ PLAYS OF THE MSM SETS   //   *8,000+ DOWNLOADS
2012 MSM WAS BORN   //   20+ DIFFERENT MUSIC GENRES   //   28 SPECIAL EVENTS   //   50+ GUESTS

RADIO SHOW has been suspended officially in July 2016 - Might be back in future ! ;) 

[ENGLISH VERSION] Project MSM is a unique radio show created by D-Basse (Dawid Czubala), which aims to bring a breath of freshness in a typical schematic club and radio scene in Poland. Many of you will say that there is a plenty of such radio shows and from the most famous names in the EDM World scene, so why the MSM ? MSM is unique in terms of open mind for wide variety of genres - it is not focused only on one genre and it sub-genres like most of its competitors. MSM is a independent project, it means that there is no any other person besides the creator and manager that is able impose or influence the currently popular style or actions for marketing purposes against ideas and aims of the project itself. As for now, from 2016 MSM is broadcasted in english to make it easier for listeneres from abroad of Poland as well as to reach wider audience even though the Poland is main target, and as someone said there should be more such projects with the ambition to educate young Polish clubbers and listeners to familiarize them with the values of the world of real music, because there's no lie but club/radio scene in Poland is not in good condition - on the contrary everything is sold in commerce marketing purposes. So what else distinguishes MSM from other projects besides the independence and that in MSM you’ll be able to hear both the Big Room, Uplifting Trance, Hardcore, Disco House or even Techno and even more treated equally, without criticizing other genres ? Of course, the MSM also puts maximum emphasis on the quality of production through a rigid selection of music and the quality of the project, both from the technical side, the graphics and above all organizational. But this is not the end of what MSM has to offer - I do not know if I'm able to identify many radio show projects that regularly invites so many, both well-known DJs and Producers as well as those who have not yet been noticed and they should. Following up the MSM probably the first radio show with the initiative of "MSM Resident Team" that is, as the name says fellow DJs and producers who are residents of the MSM project and can be heard on a more regular basis.

Music should connect people ! Not divide !

MSM is a project created out of a passion for all for whom the same as for me, the music and sound is their passion and not the currently prevailing trend.
I invite you to listen, invite friends, promote, and explore new frontiers values and quality world music. Let the MSM proves that Poland also can do it and know what’s good !

-----------------------------------------------------------------

[POLISH VERSION] Projekt MSM to unikalna audycja cykliczna stworzona przez D-Basse (Dawid Czubala), której celem jest wnieść powiew świeżości w typowo schematycznej scenie radiowo-klubowej w Polsce. Wielu z was powie, że takich audycji jest multum i do tego od najbardziej znanych nazwisk na swiatowej scenie EDM, niestety jest to po części mylne stwierdzenie ponieważ prawie wszystkie z nich głównie są skoncentrowane na jednym gatunku i jego pod gatunkach (Hardwell – Hardwell on Air, Aly & Fila – FSOE czy Headhunterz i jego Hard With Style). Czy mamy takie podcasty jak powyżej w Polsce ? Tak mamy jednak sporo z nich tak naprawdę jest wycofywywana szybko a jeżeli juz przetrwa to jest w większym stopniu skierowana i odbierana poza granicami Polski. Dlaczego więc MSM ? MSM to projekt niepodległy, oznacza to, że nie ma on nad sobą osób które narzucą mu styl, czy obecnie popularny trend wbrew woli i idei samego projektu w celach marketingowych. Na obecną chwilę MSM jest polskojęzycznym projektem ponieważ to Polska scena klubowa obecnie jest jego głównym celem i jak ktoś powiedział takich projektów z ambicjami powinno być więcej by edukować młode pokolejnie Polskich słuchaczy i klubowiczów oraz zapoznać ich z wartościami świata prawdziwej muzyki, bo nie ma co kłamać lecz Polska scena klubowo-radiowa nie jest w dobrym stanie – wrecz przeciwnie wszystko jest sprzedawane komercji w celach marketingu. Tak więc co jeszcze wyróznia MSM od innych projektów prócz tego ze jest niepodległe oraz to ze na MSM będziecie mogli usłyszeć zarówno Big Room, Uplifting Trance, Hardstyle, Disco House a nawet Techno na równi, bez krytykowania innych gatunków ? Oczywiście MSM kładzie równiez maksymalny naciśk na jakość produkcji poprzez bardzo surową selekcję muzyki jak i jakość projektu, zarówno od strony technicznej, graficznej a przedewszystkim organizacyjnej. Na tym jednak nie koniec tego co oferuje MSM – Nie wiem czy jestem w stanie wskazać jeszcze jakiś projekt audycji cyklicznej który regularnie zaprasza tylu zarówno znanych DJ’i i Producentów jak i tych którzy jeszcze nie zostali zauważeni a powinni. Idąc za ciosem MSM prawdopodobnie jako pierwsze radio show ruszyło z iniacytywą „MSM Resident Team” czyli jak sama nazwa mówi zaprzyjaźnionymi DJ’ami oraz Producentami którzy są rezydentami projektu MSM i których możecie usłyszeć na bardziej regularnych zasadach. 

Muzyka powinna łączyć ludzi ! Nie dzielić !

MSM to projekt tworzony z pasji dla wszystkich dla których tak samo jak dla mnie muzyka i dzwięk jest ich pasją a nie obecnie panującym trendem.

Zapraszam więć do słuchania, zapraszania znajomych, promowania oraz poznawania nowych granic wartości oraz jakości swiata muzyki. Niech MSM udowodni że Polska też potrafi i wie co dobre ! 

==========================

- Alan Ruddick (England) x2
- Alex van ReVe (Poland) x1
- Andy Elliass (Poland) x1
- Arkham Knights (United Kingdom) x2 (MSM Resident)
- Badwor7h (Ukraine) x1
- Battery! (Russia) x4 (MSM Resident)
- Behind The Sunset (Poland) x1

- Chaotic Spirit (Poland) x1
Claudia Black (Hungary) x3 (MSM Resident)
- Cliffy Burrows (United Kingdom) x1
- C.Mike (Poland) x3 (MSM Resident)
- DJ Veci (Spain) x1
- Dreamcreator (Poland) x1
- Driver (Poland) x2
- Fer Fisterra (Spain) x1
Highjinkz (United Kingdom) x1
- Kam Grosson (Poland) x1
- Kris Day (Scotland) x1
- Kristy Jay (Slovakia) x 1
- Marco Donati (Poland) x4 (MSM Resident)
- Martin Libsen (Poland) x1
- Matt5ki (Poland) x1
- Matthew Grey (Poland) x1
- Mike van Fabio (Poland) x1
- Mystery System (Russia) x1 (MSM Resident)
- Noemi Black (Poland/Germany) x2 (MSM Resident)
- Overbizz (Poland) x2 (MSM Resident)
- Purple Stories (Poland) x1
- Salis (Poland) x4 (MSM Resident)
Sandy Sharp (Poland) x1 (MSM Resident)
- Scaryfools (Poland) x2
- Sonic Mine (Russia) x1
- Sound Players (Poland) x1
- Tensile Force (Hungary) x1
- Yurbanoid (Russia) x1

 Last Update: 07/06/2016