*LATEST NEWS* UPCOMING SHOW: #MSM141 (inc. TBA Special Guest Mix) @ [01.01.2021] *LATEST NEWS*
C. Mike
Artist: C. Mike
Origin: Poland
Genres: Deep House / Progressive Electro
MSM Team Member Since: January 2014
Up To Date MSM Shows: #MSM060, #MSM100, #MSM125
[ENG]
C.Mike and privately Robert Juszczyk is younger generation DJ that is derived from the
Bieszczady Mountains, and more specifically from Ustrzyki Dolne. His adventure with Club Music began in the years of infancy, when Hands-Up and Electronica had its heyday . The first contact with the audience was of course at school discos, which further encouraged him to start his way as a DJ.

The beginnings were tough, but with the help of DJ’s such as Alex Light, Carry and McManiac, he began to crawl in a Manhattan Club in Ustrzyki Dolne, in October 2011. After two months, started playing in the regular events, and in 2012, became a resident of the Club Club111 in Krosno. At the urging of his friend, in August 2012, took part in the DJs competition, club organized in Club Galeon. He managed to get to the finals and take 4th place among DJs of the Carpathian Mountains.

After the competition moved to Rzeszów, where he took a residency at the Red-Zone Pub. A passion for electronic / underground music steer him in the direction of creating a project called Exclusive Power Of Music. The project aims to promote electronic music in the southern Poland, as well as DJs remaining in the genres of electronic music. The idea in its initial assumptions had to be carried out, as issued from time to time broadcasts exclusively with electronic music, mixed by C.Mike. However, after the first broadcast, attracted a lot of applications to expand the project and begin to organize annual events.

Exclusive Power Of Music turned, therefore, into something bigger and having a raison d'être. Currently 3 editions were held in Rzeszow clubs, which showed that electronic music is not died in consciousness of people and still can attract the faithful listeners. Then created another idea - not all electronic music fanatics are able to come regularly to Rzeszow, hence the concept of Exclusive Power Of Music - EPO ON TOUR EDITION. It assumes reach to all the sub-Carpathian clubs so each clubber could again feel true clubbing.
----------------------------------------------------------
[PL]
C.Mike, a prywatnie Robert Juszczyk to DJ młodego pokolenia pochodzący z Bieszczadów, a konkretniej z Ustrzyk Dolnych. Swoją przygodę z muzyką klubową rozpoczął w latach dziecięcych, kiedy to swoje lata świetności przeżywał Hands-Up oraz Electronica. Pierwsze zetknięcia z publicznością to oczywiście dyskoteki szkolne, które jeszcze bardziej zachęciły go, do tego aby rozpocząć swoją drogę, jako DJ.

Początki były ciężkie, jednak z pomocą DJ’i, takich jak Alex Light, Carry i McManiac, zaczął raczkować w klubie Manhattan w Ustrzykach Dolnych, w październiku 2011 roku. Po dwóch miesiącach zaczął grywać w nim regularne imprezy, a w 2012 roku, został rezydentem klubu Club111 w Krośnie. Za namową swojego kolegi, w sierpniu 2012 roku, wystartował w zawodach DJ’i, organizowanych w klubie Galeon w Kawęczynie Sędziszowskim. Udało mu się dostać do finałów i zająć 4 miejsce wśród DJ’i na Podkarpaciu.

Po zawodach przeniósł się do Rzeszowa, gdzie objął rezydenturę w Red-Zone Pub. Zamiłowanie do muzyki elektronicznej/undergroundowej pokierowało go w kierunku stworzenia projektu o nazwie Exclusive Power Of Music. Projekt ma na celu promowanie muzyki elektronicznej na terenie południowej Polski, a także DJ’i utrzymujących się w gatunkach muzycznych z jej przedziału. Pomysł w swoich początkowych założeniach miał być realizowany, jako wydawane co jakiś czas audycje wyłącznie z muzyką elektroniczną, miksowane przez C.Mike’a. Jednak po wydaniu pierwszej audycji, napłynęło wiele zgłoszeń, aby rozwinąć projekt i zacząć organizować cykliczne eventy.

Exclusive Power Of Music przerodziło się więc, w coś większego i mającego rację bytu. Aktualnie zostało zorganizowanych 3 edycje w Rzeszowskich klubach, które pokazały, że muzyka elektroniczna nie wymarła ze świadomości ludzi i nadal może przyciągać wiernych słuchaczy. Powstał wtedy kolejny pomysł – nie wszyscy fanatycy muzyki elektronicznej są w stanie przyjeżdżać regularnie do Rzeszowa, stąd powstała koncepcja Exclusive Power Of Music – EPO ON TOUR EDITION. Zakłada ona, dotarcie do wszystkich podkarpackich klubów, aby każdy klubowicz mógł na nowo poczuć czym jest prawdziwy clubbing.

W tym momencie, C.Mike poświęcił się w 100% temu projektowi.
===== #MSM125 INC. C.MIKE RESIDENT MIX @ YOUTUBE.COM ===== ============================================================
Nexoss
Jak dla mnie biorąc wszystkie występy C.Mike na MSM to muszę przyznać, że cały czas prezentuje znakomicie ! Doskonały dobór tracków i świetna technika ! Doceniam takie umiejętności ;)
ADD OPINION

Giving opinions has been disabled.